Nasza Oferta


Świadczymy usługi w zakresie:

Kompleksowego wykonawstwa obiektów budowlanych,

Wykonawstwa instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych,

Wykonawstwa instalacji bezpieczeństwa,

Wykonawstwa instalacji elektrycznych i energetycznych,

Opracowań wytycznych, kosztorysów budowlanych, programów funkcjonalno-użytkowych,

Opracowań dokumentacji projektowych.

 

Aktualności

Strona 1 z 27  > >>

06 - 03 - 2018
06.03.2018r. Zamawiający Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie powierzył firmie Control Net Sp.z o.o. wykonanie zadania polegającego na "Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy działu produkcji nr 2 w Zakładzie Elaboracji Amunicji w m. Stawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego".
19 - 01 - 2018

Informujemy, iż 19.01.2018r. została zawarta umowa pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu a Control Net Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia są:

a) Konserwacja i przegląd techniczny systemów alarmowych (SA), systemów kontroli dostępu (SKD), telewizyjnych systemów nadzoru (CCTV) co 6 miesięcy (dwa razy w roku) w danej jednostce wojskowej lub instytucji, z tym, że konserwacja i przegląd techniczny w drugim półroczu obejmie wszystkie czynności wynikające z przeglądu rocznego;

b)realizacji tzw. pogotowia technicznego do usuniecia awarii powstałych wSA, SKD, CCTV lub ich częściach składowych na każde zgłoszenie w trakcie obowiązywania umowy;

c) wymianie lub naprawie części i urządzeń zleconych przez Zamawiającego każdorazowo po otrzymaniu zamówienia - zadanie nr 2,3,4"

 Produkty

Zapraszamy do zaznania się z paletą produktów oferowanych przez Controlnet Sp. z o.o.